Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Нојабр 2023

Моссад ҹасусу: Мән Ираг шиәләри арасында ихтилаф јаратмаг истәјирдим

Ираг мәнбәләри базар ертәси ахшам саатларында сионист вә Америка тәшкилатлары Моссад вә ҸЫА ҹасусу Елизабет Тсурковун етирафларыны јајыблар.

Сионист режимин Ирагдакы бу ҹасусунун јоха чыхмасындан сонра бу етирафлар илк дәфә дәрҹ олунуб. Сионист мәнбәләр даһа әввәл Тсурковун Ирага турист кими сәфәр едән “Исраил-Русија тәдгигатчысы” олдуғуну иддиа етмишдиләр.

Исраил ҹасусунун базар ертәси јајымланан ҝөрүнтүләриндә о, дејир: “Мән Исраил вәтәндашыјам. 37 јашым вар. Исраили тәрк едиб Америкаја ҝетдим. Мән Моссад вә ҸЫА үчүн ишләјирдим. Суријанын шимал-шәргиндә Исраил илә Сурија Демократик Гүввәләри арасында әлагәләр гурмаг үчүн чалышмышам. 2022-ҹи илдә ора ҝетмишдим.”

Елизабет Тсурков әлавә едир: “Ирагда Моссад вә ҸЫА илә әлагәли бир гүввә олараг, Ирагда нүмајишләрин координасијасы - нүмајишләр васитәсилә тәфригә салмаг вә тәфригәләрин ҝүҹләндирилмәси мәсәләси үзәриндә ишләјирдим. Биз Ирагда шиә-шиә мүһарибәси јаратмаг үчүн ихтилафлары ҝүҹләндирмәјә чалышырдыг.”

Елизабет Тсурков башга бир һиссәдә дејир: “Мән Ирага Моссад вә ҸЫА-ја хидмәт етмәк үчүн ҝәлмишәм вә артыг 7 аја јахындыр ки, һәбсдәјәм. Мән Исраилә хидмәт етмишәм вә дүшүнүрәм ки, мәни азад етмәк үчүн һеч бир тәдбир ҝөрүлмәјиб.”
1271 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP