Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Сентјабр 2023

Сионистләр мүсәлман јенијетмәни гәтлә јетирдиләр - Фото

Ишғалчы сионист гүввәләр сон бир һәфтәдә үчүнҹү дәфә олараг, ҹүмә ҝүнү сәһәр сааатларында мүсәлман ҝәнҹләри һәбс етмәк үчүн Ҹенин дүшәрҝәси јахынлығындакы Кәфәрдан кәндинә дахил олуб. Мүнагишә заманы Абдуллаһ Имад Әбүлһәсән адлы мүсәлман јенијетмә шәһид олуб.

“Араб48” хәбәр сајтынын мәлуматына ҝөрә, гарын наһијәсиндән ҝүлләләнән вә ағыр ганахма нәтиҹәсиндә хәстәханада шәһид олан Абдуллаһ Абүлһәсән Ҹенин вилајәтинин Илјамун кәндиндәндир.

Сиоинстләрин бу вәһши һүҹуму заманы даһа ики мүсәлман чијниндән вә ајағындан јараланыб.
Гаршыдурма үч мүсәлман ҝәнҹин һәбси вә ишғалчы гүввәләрин Кәфәрдан кәндиндән чыхарылмасы илә баша чатыб.
Ҹенин шәһәри вә дүшәрҝәси, еләҹә дә онун әтрафындакы кәндләр ики илдир ки, Иордан Вадисиндә силаһлы мүгавимәтин мәркәзи кими таныныр. Бу мүддәт әрзиндә ишғалчылар бу әразиләрин сакинләринә гаршы дәфәләрлә ағыр һүҹумлар һәјата кечирибләр.

Сионист һәрбчиләрин чәршәнбә ахшамы Ҹенин дүшәрҝәсинә сон басгынында дүшәрҝәнин дөрд мүсәлман ҝәнҹи шәһид олуб. Ејни заманда бир чох автомобилләр әзилиб вә сакинләрин јашајыш евләри дә дағылыб.


2901 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP