Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Сентјабр 2023

Хоҹавәнддә јүк машыны минаја дүшдү: өләнләр вар

Сентјабрын 19-да саат 04:00 радәләриндә Хоҹавәнд рајону әразисиндә јүк автомобилинин танк әлејһинә минаја дүшмәси барәдә полисә мәлумат дахил олуб.

Дахили Ишләр Назирлијинин (ДИН) мәтбуат хидмәтиндән билдирилиб ки, Азәравтојол АСҸ-јә мәхсус “Һово” маркалы јүк автомобилинин минаја дүшмәси нәтиҹәсиндә сүрүҹү вә сәрнишини һадисә јериндә һәлак олуб.

Гејд олунуб ки, 19 сентјабр 2023-ҹү илдә саат 03:45 радәләриндә Азәрбајҹан Автомобил Јоллары Дөвләт Аҝентлији әмәкдашларынын олдуғу “Шагман Һово” маркалы нәглијјат васитәсинин Әһмәдбәјли-Фүзули-Шуша јолунун Хоҹавәнд рајонунун әразисиндән кечән 58-ҹи километрлијиндә сүлһмәрамлыларын мүвәггәти јерләшдији әразидә фәалијјәт ҝөстәрән ганунсуз ермәни силаһлы бирләшмәләринин тәхрибат-диверсија групу тәрәфиндән басдырылмыш танк әлејһинә минанын партламасы, төрәдилән террор акты нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан Автомобил Јоллары Дөвләт Аҝентлијинин 43 сајлы идарәсинин әмәкдашлары олан мүлки шәхсләр 02.05.1965-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијев Фәрһад Һүсејнаға оғлу вә 21.11.1970-ҹи тәвәллүдлү Садыхов Самир Сабировичин өлмәси мүәјјән олунуб.
3222 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP