Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2023

Сионистләр дә Нетанјаһудан безиб: Ону бајкот един

Минләрлә исраилли алим вә мәдәнијјәт хадими АБШ президенти Ҹо Бајден вә БМТ-нин баш катиби Антонио Гутеррешдән ҝәлән һәфтә АБШ-а сәфәри заманы сионист режимин баш назири Бинјамин Нетанјаһу илә ҝөрүшү бајкот етмәји тәләб едиб. Бу чағырыш сионист режимин ифрат сағчы кабинети илә сионист режимин садә әһалиси арасындакы фәрги ифадә едир.

“Жерусалем Пост” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, ачыг мәктубда сионист јазычы Давид Гроссман вә исраилли фәал Тамар Ҝетер дә дахил олмагла, 3500-дән чох имзачы шәхс Бајден вә Гутеррешдән Нетанјаһу илә ҝөрүшмәкдән вә ја ону дүнја лидерләринин иштиракы илә БМТ-нин Баш Ассамблејасынын иллик иҹласында чыхыш етмәјә дәвәт етмәкдән чәкинмәји хаһиш едиб.

Бу ачыг мәктубда дејилир: “Нетанјаһу вәтәндашлары бир-биринә гаршы гызышдырыр, өлкәнин тәһлүкәсизлијини вә игтисадијјатыны тәһдид едир, “Исраил”и парчалајан тарихи мүнагишәләрә арха чевириб.”
Бу хәбәрә ҝөрә, Нетанјаһунун АБШ-а сәфәринин иҹтимаи ҹәдвәлиндә һәлә Бајденлә Ағ Евдә ҝөрүш нәзәрдә тутулмајыб.

Бајден бу илин әввәлиндә Нетанјаһу илә “гыса мүддәтдә” ҝөрүшмәк планынын олмадығыны билдириб.
Өтән ил гондарма режимин башына ҝәлмиш Нетанјаһунун АБШ һөкумәти илә мүнасибәтләри гаранлыгдыр.
Öтән һәфтә сионист пилотлар да Нетанјаһуну АБШ-а апармагдан имтина етмишди.
2964 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP