Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2023

Сионист режим рәһбәриндән етираф: Бөһранын пик һәддиндәјик

Сионист режимин башчысы Исһаг Һерсог дүнән (чәршәнбә ҝүнү) “мәһкәмә дәјишикликләри” ганун лајиһәси илә бағлы чыхышында бу планын нәтиҹәләри барәдә бир даһа хәбәрдарлыг едәрәк сионист режимин һеч вахт дахили сәвијјәдә белә бир бөһранын шаһиди олмадығыны етираф едиб.

Һерсог Гүдсү ишғал етмиш ганичән режимин кечмиш рәһбәри Шимон Пересин илдөнүмү мәрасиминдә дејиб: “9 ајдыр ки, “Исраил” игтисадијјат вә тәһлүкәсизлик үчүн бир чох нәтиҹәләри олан һүгуги бөһранын дәринлијиндәдир.”
Ушаг гатили олан режимин “президенти” бөһранын һәлли үчүн назирләр кабинети илә мүхалиф сијаси груплар арасында апарылан данышыглары нәтиҹәсиз һесаб едиб, тәрәфләри даһа чох мүзакирә етмәјә вә бир-бирини динләмәјә чағырыб.
Индијәдәк Нетанјаһунун рәһбәрлик етдији һаким коалисија илә мүхалифәт лидерләри Јаир Лапид вә Бенни Гантсын рәһбәрлик етдији мүхалифәт коалисијасы арасында Һерсогун васитәчи олдуғу бир нечә раунд данышыглар апарылыб, лакин һеч бир нәтиҹә әлдә олунмајыб.
2924 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP