Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Август 2023

“Гијамәтә јахынлашырыг...” - Дмитри Медведев

“Кијевин Крыма һүҹумларына Гәрбин разылығы “касус белли”дир (мүһарибә сәбәби), бу, Москваја НАТО-да “һәр кәс вә һамыја гаршы” һәрәкәт етмәк имканы верир”.

Буну Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы сәдринин мүавини Дмитри Медведев дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, украјналылар Русија әразиләринә зәрбәләр ендирмәк барәдә гәрара ҝәлибләр:

“Әҝәр бу доғрудурса (вә инди шүбһә етмәјә һеч бир әсас јохдур), онда бу, Гәрбин Русијаја гаршы мүһарибәдә Степан Бандера дөвләтинин тәрәфиндә иштиракынын бирбаша һүгуги әһәмијјәтли сүбутудур”.

Медведевин фикринҹә, бу, мүһарибә сәбәби вә һүгугудур, Русијаја НАТО өлкәләринә гаршыа адекват ҹаваб һаггы верир.

“Тәәссүф, кәдәрлидир. “Апокалипсис”лә (Гијамәт) бағлы прогнозлар ҝетдикҹә өзүнү доғрулдур”, - Русија рәсмиси әлавә едиб.

Медведев тарихин Русија тәрәфиндә олдуғуну сөјләјиб.
3216 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP