Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Август 2023

Һәрбчимиз өзүнү ҝүлләләди - Сәбәб

Азәрбајҹан Ордусунун һәрбчиси өзүнү ҝүлләләјәрәк өлдүрүб.

Бу барәдә Фирад Әлијев мәлумат вериб.

Мүдафиә Назирлијинин Н сајлы һәрби һиссәсинин мүддәтдән артыг һәгиги һәрби хидмәт һәрби гуллугчусу, кичик чавуш Асим Һамаил оғлу Аббасовун одлу силаһдан атәш ачмагла өзүнү өлдүрмәси барәдә Ағдам һәрби прокурорлуғуна мәлумат дахил олмушдур.

Дахил олмуш мәлумат әсасында Ағдам һәрби прокурорлуғунун вә Азәрбајҹан Республикасы Һәрби Прокурорлуғунун Криминалистика вә Информасија Технолоҝијалары идарәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән һадисә јеринә вә мејитә бахыш кечирилмиш, иш үчүн әһәмијјәт кәсб едән предметләр мадди сүбут кими ҝөтүрүлмүш, еләҹә дә изаһатлар алынмыш вә диҝәр һәрәкәтләр иҹра едилмишдир.
2190 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP