Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Август 2023

Русија Украјнаны түкәндирир, биз баҹармырыг - Фесенко

Һазырда мүһарибә јени сәвијјәјә чатыб. Она ҝөрә анламаг лазымдыр ки, Украјна әразисиндә һәрби әмәлијјатларын ҝәлән ил дә давам едәҹәји еһтималы јүксәкдир.

Буну украјналы политолог Владимир Фесенко дејиб.

“Ајдындыр ки, Путин ән азы АБШ-да президент сечкиләринә гәдәр мүһарибәни шүурлу шәкилдә узатмаг курсу ҝөтүрүб. Сечкиләр исә 2024-ҹү илин нојабрында олаҹаг. АБШ-да јени президент оларса, вәзифәсинин иҹрасына 2025-ҹи илин јанварында башлајаҹаг. Она ҝөрә дә нәзәрә алын ки, Русијада бирдән нәсә баш вермәсә, мүһарибә ҝәлән ил боју давам едәҹәк. Түкәндирмәк мүһарибәси чәрчивәсиндә Русијанын бөјүк үстүнлүјү олаҹаг, чүнки онлар бизи түкәндирә биләр, амма биз буну баҹармырыг”, - Фесенко билдириб.
2075 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP