Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Август 2023

Сионист ҝенерал: Исраилдә вәзијјәт чох ағырдыр, орду командирләри режимә инанмыр

Јүксәк рүтбәли сионист ҝенерал вә бу режим ордусунун бирләшмиш гәрарҝаһ рәисләринин кечмиш рәһбәри (2015-2019-ҹу илләр) Гади Ејзенкот дејиб ки, баш назир Бинјамин Нетанјаһу вә мүһарибә назири Јоав Галант бу режим ордусунун вәзијјәти һаггында јалан данышырлар.

Ејзенкот “Wалла” сајтына вердији мүсаһибәдә билдириб: “Ҝаллант вә Нетанјаһу (ордунун вәзијјәти һаггында) јаланчы мәнзәрә тәгдим едирләр. Чүнки бу саһәдә чох мүрәккәблик вар. Гаршыдакы ајларда вәзијјәт белә давам едәрсә, бунун зәрәри ордуја дәјәҹәк. Һазырда командирләр арасында инам јохдур.”

О, сионист ордусу арасында бирлијин итдијинә ишарә едәрәк, дејиб ки, бу мәсәләни бәзи бирлик вә алајларда ҝөрмәк олар. Бир чох пилотлар фәалијјәтини дајандырыб. Ордунун габилијјәти бир ҝүндә јаранмыр, амма инди јаранан бошлуглар чох нараһат едиҹидир.

Сабиг ҝенерал сионист режимә гаршы артан тәһлүкәсизлик тәһдидләринә вә бу режимин һазыркы вәзијјәтинә тохунараг дејиб: “Бу ҝүн (Исраилдә) вәзијјәт мәним дөврүмлә мүгајисәдә чох писдир. Иран исә һәм дә стратежи бахымдан јахшы вәзијјәтдәдир. Фәләстин Мухтар Идарәсинин зәифлији илә Иордан чајынын гәрб саһилиндә вәзијјәт ағырдыр. ҺӘМАС-ын исә Гәззада ҝүҹү артыб.”
1903 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP