Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Август 2023

Медведјев: Украјна дөвләти 1991-ҹи илдән әввәл мөвҹуд...

“Украјна илә һәлә данышыглара еһтијаҹ јохдур, дүшмән диз чөкүб мәрһәмәт диләмәлидир”.

Буну Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы сәдринин мүавини Дмитри Медведјев Ҹиддәдә Украјна илә бағлы сүлһ данышыглары барәсиндә данышаркән дејиб.

“Анҹаг үч әсас шәрт јеринә јетириләрсә, сүлһ үчүн истәнилән тәклифин уғур шансы вар. Мүнагишә едән һәр ики тәрәфин иштиракы: амма бу јохдур. Тарихи контекст: Украјна дөвләти 1991-ҹи илдән әввәл һеч вахт мөвҹуд олмајыб. О, Русија империјасынын бир парчасыдыр. Мөвҹуд реаллыглар: Украјна јарымөмүрлүк мәрһәләдәдир вә әразиләринин бир һиссәси Русијаја гајыдыб. Бу реаллығы етираф етмәјә һазыр олан васитәчинин уғур шансы вар”, - Медведјев билдириб.

Гејд едәк ки, Сәудијјә Әрәбистанынын Ҹиддә шәһәриндә кечирилән Украјна илә бағлы сүлһ данышыгларына Русија дәвәт едилмәјиб. Сүлһ данышыглары өтән ҝүн башлајыб вә бу ҝүн давам едир.
1331 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP