Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Август 2023

Пушков: Чин “Зеленски формулу”ну дәстәкләмәјәҹәк

Сәудијјә Әрәбистанынын Ҹиддә шәһәриндә Украјна үзрә данышыглар Гәрбин зәфәри ола билмәз вә олмајаҹаг.

Буну русијалы сенатор Алексеј Пушков билдириб.

"Бунун үчүн апарыҹы гејри-Гәрб өлкәләринин дәрһал өз мөвгеләриндән әл чәкәрәк АБШ вә Гәрбин мөвгеләринә кечмәси лазым ҝәләрди. Бу исә мүмкүн дејил. Гәрб алјансынын вә Ҹәнубун апарыҹы өлкәләринин Украјна бөһранына јанашмалары һәддән артыг фәрглидир”, - о дејиб.

Пушков гејд едиб ки, Чин “Зеленски формулу”ну дәстәкләмәјәҹәк:

“Чинин Русија илә хүсуси стратежи мүнасибәтләри вар, АБШ-ла, о ҹүмләдән Украјна илә бағлы әсаслы фикир ајрылыглары мөвҹуддур. Үстәлик, Пекин артыг низамланмада әсас ҝөтүрүлмәли олан бир сыра принсипләр ирәли сүрүб".

Гејд едәк ки, өтән ҝүн Ҹиддәдә Украјна мүһарибәсинин баша чатдырылмасы истигамәтиндә сүлһ саммити старт ҝөтүрүб.
1175 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP