Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијун 2023

Сионист ҹәмијјәт антидепресан һәбләрин үмидинә галыб

“Әл-Мәјадин” телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, ибрани медиасы сионистләр арасында антидепрессантлардан истифадәнин кәскин артдығыны билдирир.

“24НЕWС” сајты бу барәдә мәлумат јајараг вурғулајыб ки, ҝәрҝин ҝеосијаси вәзијјәт вә о гәдәр дә јахшы ҝөрүнмәјән сијаси вә игтисади перспективлә бағлы артан нараһатлыг үзүндән, исраилдә (ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә) сон ајларда истифадә едилән антидепресанларын мигдары артыб.
Бу һесабатда тибб вә хәстәхана мүтәхәссисләринә истинадән һазыркы вәзијјәтдә һәр үч јәһудидән биринин ән азы әгли вә емосионал проблемләринин олдуғу вә бу рәгәмин гадынлар арасында даһа чох олдуғу билдирилир.
Бундан әввәл ибрани медиасы ишғал олунмуш әразиләрдә фәләстинлиләрин мүгавимәт әмәлијјатларынын ҝүҹләнмәсиндән сонра сионистләр арасында әгли вә руһи проблемләрин артдығыны билдирмишди.
Сионист режимин мүалиҹә шөбәсинин рәсмиләриндән олан Микһаил Лив Ари “Једиот Аһаронот”-а билдириб ки, сон ајлар психоложи хидмәт алмаг үчүн тәҹили јардым мәркәзләринә мүраҹиәтләрин сајы хејли артыб.
1358 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP