Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2023

Чин-АБШ арасында мүнагишә јаранарса...

Пекин вә Вашингтон арасында гаршыдурма глобал фәлакәтә ҝәтириб чыхара биләр.

Буну Чинин мүдафиә назири Ли Шанфу дејиб.

Назир билдириб ки, Чин Вашингтонла диалога ҹан атыр:

“Бејнәлхалг иҹтимаијјәт сабит мүнасибәтләри сәбирсизликлә ҝөзләјир вә истәнилән потенсиал мүнагишә вә ја гаршыдурмадан нараһатдыр. Чин вә АБШ бир чох ҹәһәтдән бир-бириндән фәрглидир. Лакин бу, онларын икитәрәфли әлагәләри ҝенишләндирмәк вә әмәкдашлығы дәринләшдирмәк үчүн үмуми зәмин вә үмуми мараглар ахтармасына мане олмамалыдыр. Пекин Асија-Сакит океан реҝионунда тәһлүкәсизлик саһәсиндә әмәкдашлыг үчүн ачыг, инклүзив, шәффаф вә бәрабәрһүгуглу чәрчивәнин јарадылмасы үзәриндә ишләмәјә һазырдыр”.
1471 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP