Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Мај 2023

Акшәнәр: Әҝәр Әрдоған газанса...

Камал Кылычдароғлунун Түркијәнин 13-ҹү президенти сечилмәси үчүн сона гәдәр чалышаҹағыг.

Буну ИЈИ Партијасынын сәдри Марал Акшәнәр мајын 14-дә кечирилән президент сечкиләриндән сонра илк дәфә вердији ачыгламада дејиб.

О, бу ахшам Истанбула ҝедәҹәјини ачыглајыб:

“Шәхсән өзүм нә лазымдырса, ону да етмәјә һазырам. Әҝәр Рәҹәб Тајјиб Әрдоған газанса, Түркијәдә партијалы президент системи бир даһа мүзакирә олунмајаҹаг. Она ҝөрә дә буна мане олмалыјыг”.

Гејд едәк ки, президент сечкиләринин икинҹи туру 28 мајда кечириләҹәк. Икинҹи турда Ҹүмһур Иттифагынын намизәди, Түркијә Президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоған вә “Алтылы маса”нын намизәди Камал Кылычдароғлу мүбаризә апараҹаг.
1931 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP