Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2023

Новак: “Русија Иранла бирҝә 10 јени нефт јатағы үзәриндә ишләјир”

Русија Иранла бирликдә он јени нефт вә газ јатағынын ишләнмәси илә мәшғулдур.

Бу барәдә журналистләрә Русија Федерасијасы Назирләр Кабинетинин сәдр мүавини Александр Новак мәлумат вериб.
“Бир нечә лајиһә кифајәт гәдәр уғурла һәјата кечирилир. Әлавә лајиһәләр дә нәзәрдән кечирилир”, - о билдириб.

Бундан әлавә, тәрәфләр артыг бүтүн техники мәсәләләри мүзакирә едибләр. Һазырда експертләр коммерсија шәртләрини гијмәтләндирир вә Ирандан олан тәрәфдашларла бу шәртләр үзәриндә ишләјирләр.

Хатырладаг ки, бир нечә ҝүн әввәл Русија вә Иран арасында Рәшт-Астара дәмир јолу һиссәсинин тикинтиси илә бағлы сазиш имзаланыб.
2017 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP