Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Мај 2023

Ислами Ҹиһад: Фәләстин мүгавимәти ишғалчы режимлә бөјүк дөјүшүн астанасындадыр

Фәләстин Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын сијаси офисинин үзвү Әһмәд әл-Мудләл дејиб: “Фәләстин торпағында шәһидләрин пак ганынын ахыдылмасы сионист режимә гаршы мүгавимәт атәшини аловландырыр.”
Əл-Мудләл Тулкәрәмдәки Нур Шәмс дүшәрҝәсиндә ики фәләстинли ҝәнҹин шәһид олмасына тохунараг дејиб: “Нә гәдәр ки, ишғалчылар бизим торпағымыздадыр вә Фәләстин халгыны вәһшиҹәсинә гәтлә јетирмәјә давам едирсә, шәһидләр карваны да давам едәҹәк.”
“Фәләстин әл-Јәвм” телеканалынын билдирдијинә ҝөрә, Ислами Ҹиһадын сијаси офисинин үзвү Фәләстин халгы вә мүгавимәтинин ишғалчылара гаршы бөјүк вә һәлледиҹи бир дөјүш астанасында олдуғуна ишарә едәрәк дејиб: “Ишғалчы режим һәлә дә иллүзијада јашамаға давам едир вә Фәләстин милләтинә гаршы ҹинајәт төрәтмәклә бу халгы вә онун мүгавимәтини сусдураҹағыны дүшүнүр. Лакин бу режимин ҹинајәтләри Фәләстин халгынын бу режимә гаршы мүгавимәт ҝөстәрмәк әзмини артырыр.”
О, ишғалчы режимин ән ағыр бөһранла үзләшдијини вә Фәләстин халгынын мүтәрәгги мүгавимәти давам етдирмәкдән башга чарәсинин олмадығыны вурғулајыб.
Фәләстин медиасы бу ҝүн сәһәр (6 мај шәнбә) сионист режимин хүсуси тәјинатлы гүввәләринин Тулкәрмдәки Нур Шәмс дүшәрҝәсинә һүҹуму вә ики Фәләстин мүгавимәт гүввәләринин шәһид олмасы барәдә мәлумат јајыб.
2399 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP