Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2023

Ватикан сәфири һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (ә) һәрәмини зијарәт едиб - Фотолар

Архијепископ вә Ватиканын Ирандакы сәфири Анджеј Јузович нүмајәндә һејәти илә бирликдә Гум шәһәриндә јерләшән Һәзрәт Фатимә Мәсумә (ә) Һәрәмини зијарәт едиб.

Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәминин мүхтәлиф јерләрини зијарәт етмәк вә бу мүгәддәс мәканын мемарлығында истифадә едилән Ислам мәдәнијјәти вә инҹәсәнәти илә таныш олмаг сәфирин Гума сәфәринин планларындан олуб.
Һәмчинин Ватикан сәфири ханым Мәсумәнин (ә) мүгәддәс һәрәминин бејнәлхалг офисиндә оларкән бу идарәнин мүтәхәссисләри илә сөһбәт едиб, һәзрәт Мәсумәнин (ә), шәхсијјәти вә мөвгеји илә јахындан таныш олуб.


2980 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP