Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Апрел 2023

Иран вә Азәрбајҹан ХИН рәһбәрләри арасында 3-ҹү данышыг баш тутуб

Иран вә Азәрбајҹан хариҹи ишләр назирләри арасында нөвбәти телефон данышығы баш тутуб.

Бу барәдә КИВ-ри мәлумат јајыб.

Телефон данышығында тәрәфләр ики өлкә арасында разылашмаларын давам етдирилмәсинин ваҹиблији гејд едилиб.

Хариҹи ишләр назирләринин ҝөрүшүнүн ики өлкәнин пајтахтларында ҝерчәкләшдирилмәси илә бағлы үмуми разылыг ифадә едилиб.

Һәмчинин тәрәфләр ики өлкәнин диҝәр органлары арасында мәсләһәтләшмәләрин давам етдирилмәсинин фајдалы олаҹағыны билдирибләр.
Гејд едәк ки, һәләлик телефон данышығы илә бағлы рәсми ачыглама јохдур.
2749 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP