Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2023

БМТ сионист режимә сәсләнди: Бу ишинизлә ган төкүлмәсинә сәбәб олурсунуз

БМТ-нин Инсан Һаглары үзрә Али Комиссары Волкер Түрк бу ҝүн (шәнбә) ачыгламасында сионист режим кабинетинин сионистләрә силаһ иҹазәләринин верилмәсини артырмаг вә асанлашдырмаг гәрарыны тәнгид едәрәк бу ишин јалныз даһа чох ган төкүлмәсинә сәбәб олаҹағыны вурғулајыб.
“Сафа” хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, бу ачыгламада билдирилир ки, белә бир гәрар јалныз даһа чох зоракылыға вә ишғал олунмуш Фәләстиндә мүнагишәнин һәр ики тәрәфиндә даһа чох инсанын өлмәсинә вә јараланмасына сәбәб олаҹаг.
БМТ-нин Инсан Һаглары үзрә Али Комиссарлығы да силаһ лисензијасынын артырылмасынын реҝионда инсан һүгугларынын позулмасына ҝәтириб чыхараҹағыны бәјан едиб вә әлавә едиб: “2022-ҹи илдә биз Иордан чајынын гәрб саһилиндә вә Шәрги Гүдсдә мисли ҝөрүнмәмиш һәддә фәләстинлинин гәтлә јетирилдијинин шаһиди олдуг вә бу вәзијјәт 2023-ҹү илдә дә ејни интенсивликлә давам етди.”
Бу бәјанат ушаг гатили олан сионист режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун өтән шәнбә ҝүнү тәһлүкәсизлик кабинетинин иҹласындан сонра сионистләрә силаһ дашымаг үчүн иҹазәләрин верилмәсинин артаҹағыны елан етмәсиндән сонра верилиб.
2792 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP