Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2023

Түркијә Идлибдә даһа бир базасыны бошалдыб

“Әл-Мајадин”-ин Суријадакы мүхбири Түркијәнин Идлибдә М4 јолунун ҹәнубундакы Фастон кәндиндәки һәрби базаларыны бошалтдығыны ачыглајыб.

Ејни заманда Суријанын “САНА” рәсми хәбәр аҝентлијинин мүхбири Дәранын гәрбиндәки “Әл-Даһија” бөлҝәсиндә бомба јүклү автомобилин партладылмасы вә бу һадисәдә үч нәфәрин јараланмасы барәдә мәлумат вериб.

Түркијә Сурија торпагларыны ишғал етмәк вә бу өлкәјә јерләшдирдији, һабелә јаратдығы террор групларына дәстәк мәгсәдилә Суријанын бир сыра әразиләринә сохулуб. Һабелә динҹ әһалијә һүҹумлары илә бу өлкәдә гачгын ахыны јарадараг бундан өз мурдар сијасәтләри үчүн истифадә едир. Лакин сон заманлар Сурија һөкумәтинин мөһкәмләнмәси, һабелә Иран вә Русијанын тәзјигләри илә ишғал етдикләри әразиләрдән ҝери чәкилмәјә мәҹбур галмышдыр. Үстәлик, Түркијә президенти Әрдоған Сурија президенти Әсәдлә ҝөрүшмәк истәдијини дә билдирмишдир.
2283 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP