Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Декабр 2022

Түркијә ордусунун зиреһли машыны Суријада бир гыз ушағы вә нәнәсинин үстүндән кечиб

Сурија торпагларынын бир һиссәсини ишғалда сахлајан Анкара режими ордусунун бу өлкәдә гәддарлығы сон һәддә чатыб. Онлар бу дәфә зиреһли техника илә нәнә вә нәвәсинин үстүндән кечибләр.
Сурија КИВ-ләри бу ҝүн хәбәр верибләр ки, Түркијә зиреһли машыны Суријанын шималындакы кәндләрдән бириндә бир гадын вә бир ушағын үзәринә кечиб. Бу гәддарлыг бөлҝә сакинләринин етиразына сәбәб олуб.
Бу хәбәрә ҝөрә, Түркијәјә мәхсус ики зиреһли техника Ебин гәсәбәсиндәки һәрби мәнтәгәдән Һәләбин гәрбиндә јерләшән Әл-Әтарибдәки диҝәр һәрби мәнтәгәјә ҝедәркән онлардан бири “сәһвән” једди јашлы гызын вә онун 70 јашлы нәнәсинин үзәриндән кечиб.
Мүхалифәтә јахын олан “Енаб Бәләди” сајтынын мәлуматына ҝөрә, бу әразинин сакинләри түрк зиреһли техникасыны мүһасирәјә алараг онлары даша басыблар. Бундан сонра әразидә фәалијјәт ҝөстәрән “Иҹтимаи Тәһлүкәсизлик Тәшкилаты”нын машынлары гејд олунан ики зиреһли техниканы мүшајиәт едәрәк полис бөлмәсинә чатдырыблар.
2547 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP