Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Нојабр 2022

Азәрбајҹанда әр арвадыны өлдүрдү

Нојабрын 16-сы Абшерон рајону әразисиндә 1994-ҹү ил тәвәллүдлү Әфсанә Нурујеванын өлдүрүлмәси барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Бу барәдә Абшерон рајон прокурорлуғундан мәлумат верилиб.

Апарылмыш арашдырмаларла зәрәрчәкмишин әри, 1992-ҹи ил тәвәллүдлү Сәадәтдин Нуријевин шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранмыш мүнагишә заманы бычагла хәсарәт јетирәрәк Әфсанә Нурујеваны гәсдән өлдүрәрәк һадисә јериндән гачмасына әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.

Сәадәтдин Нуријев шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.
2615 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP