Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2022

Ираг рәсмиси: Бу ил Ашура зәвварларынын сајы 6 милјон нәфәрдән чох олуб

Кәрбәла валисинин мүавини Әли әл-Мијали чәршәнбә ахшамы бу ил Ашура ҝүнү Кәрбәла зәвварларын сајынын 6 милјондан чох олдуғуну ачыглајыб.

Әл-Мијали Ирагын "Сумариа" телеканалына вердији мүсаһибәдә Ашура зәвварларынын сајы илә бағлы даһа әтрафлы мәлуматын јахын бир нечә саат әрзиндә ачыгланаҹағыны да вурғулајыб.

Вали мүавини дејиб: "Кәрбәла вилајәтиндә тәһлүкәсизлик гүввәләри тәрәфиндән 20 миндән чох термал камера гурашдырылыб. Һеч бир позунту һалы гејдә алынмады. Бу да тәһлүкәсизлик ишләринин уғуруну ҝөстәрир."

Әл-Мијали 2200 зәввар карванынын Кәрбәлаја дахил олдуғуну гејд едиб.

О, һәмчинин бу мәрасимдә 500 ағыр техниканын иштирак етдијини, тәдбирин тәһлүкәсизлијини 30 миндән чох тәһлүкәсизлик гүввәси тәмин етдијини билдириб.

Диҝәр тәрәфдән Ираг Медиа вә Коммуникасија Тәшкилаты да елан едиб ки, Ашура мәрасимини ишыгландырмаг үчүн 197 медиа гуруму вә 40 команда иштирак едиб ки, онлардан 78 телеканалы вә 300 журналисти гејд етмәк олар.
970 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP