Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијул 2022

Русија Азәрбајҹанын 1 километрлијиндә һәрби база тикир

Артыг бир ајдыр ки, Ермәнистанын Берд рајонунун Ајгепар кәнди јахынлығында јерләшән кечмиш аеродромун әразисиндә һәрби база тикилир.

Бу барәдә "Азадлыг" радиосунун Ермәнистан хидмәти билдириб.

Ијунун 17-дә Ермәнистан һөкумәти "Ермәнистан әразисиндә Русија һәрби базасынын дислокасија мәнтәгәләри һаггында" протокол имзалајыб.

Јерли сакинләрин фикринҹә, һәмин јердә Русија Силаһлы Гүввәләринин Ҝүмрүдәки 102-ҹи базасынын тәркибиндән ибарәт бөлмә јерләшәҹәк. Тикинти рәһбәрләри арасында Русија һәрбчиләринин олмасы бунун долајысы илә тәсдигидир.

Ермәнистан Мүдафиә Назирлији тикилмәкдә олан објектин характери, һәрбчиләрин сајы вә објектин тәјинаты барәдә мәлумат вермир.

Ајгепар кәнди Азәрбајҹанын Товуз рајонунун Әлибәјли кәндиндән бир километр мәсафәдә јерләшир.

Ермәни әһали үмид едир ки, Русија һәрбчиләринин олмасы онларын тәһлүкәсизлијинә зәманәт верир.
2139 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP