Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Ијун 2022

Хашигчинин нишанлысы од пүскүрдү: Бин Салманын Түркијәјә сәфәри онун гатил олмасыны...

Гәтлә јетирилмиш сәудијјәли журналистин нишанлысы бәјан едиб ки, Сәудијјә вәлиәһдинин вахташыры башга өлкәләрә сәфәри онун ҹинајәтинин үзәринә пәрдә чәкә билмәз.

"Реутерс"-ин мәлуматына ҝөрә, сәудијјәли журналист Ҹамал Хашигчинин нишанлысы Сәудијјә вәлиәһдинин Түркијәјә сәфәринин онун гатил олмасы фактыны дәјишдирмәдијини сөјләјиб.

Мәһәммәд бин Салманын Түркијәјә сәфәринә реаксија верән Хәдиҹә Чинҝиз чәршәнбә ҝүнү дејиб ки, Сәудијјә вәлиәһдинин башга өлкәләрә сәфәр етдији үчүн әлдә етдији сијаси леҝитимлик онун гатил олмасы һәгигәтини дәјишмир.

Вашингтон Постун гәтлә јетирилмиш журналистинин нишанлысынын Тwиттер месажында ​​дејилир: "Онун өлкәмизә сәфәри гәтлә ҝөрә мәсулијјәт дашымасы фактыны дәјишмир. Онун һәр ҝүн башга өлкәләрә сәфәрләри илә газандығы сијаси леҝитимлик, гатил олмасы һәгигәтини дәјишдирмир.

Ҹамал артыг тәк мәним һекајәм дејил, әдаләт уғрунда мүбаризә тәк мәнә аид дејил, һәр бир азад вә дүшүнҹәли инсанын мүбаризәсидир вә һеч бир дипломатик мүнасибәт бу әдаләтсизлији гануниләшдирә билмәз."

Бин Салман Мисирә реҝионал сәфәринә чәршәнбә ахшамы башлајыб вә чәршәнбә ҝүнү Анкарада Түркијә президенти илә ҝөрүшәҹәк. Бу, Сәудијјә вәлиәһдинин Хашигчинин өлдүрүлмәсиндән сонра Фарс көрфәзиндән кәнара илк сәфәридир.

Сәудијјә вәлиәһдинин гаты тәнгидчиси Ҹамал Хашигчи 2018-ҹи илин октјабрында Бин Салманын ҝөстәриши илә Сәудијјә Әрәбистанынын Истанбулдакы консуллуғунда өлдүрүлүб.
1368 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP