Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијун 2022

Бу ҝүн Азәрбајҹана јај фәсли дахил олур

Өлкәдә јај фәсли ијунун 21-и саат 13:13-дә башлајаҹаг.

Бу заман Јерин фырланма оху Ҝүнәш истигамәти илә ән кичик буҹаг әмәлә ҝәтирир вә ја Ҝүнәш һәмин ҝүн ҝүнорта вахты үфүгдән максимум һүндүрлүкдә (73⁰.1) олур. Һәмин ҝүн ән узун Ҝүндүз вә ән гыса Ҝеҹә олур. Ҝүндүзүн узунлуғу 15 саат 3 дәг. 24 сан, ҝеҹәнин узунлуғу исә 8 саат 56 дәг. 36 сан олаҹаг.

Гејд едәк ки, пајыз фәсли - Пајыз Ҝеҹә-Ҝүндүз бәрабәрлији - 23 Сентјабр саат 05:03. Бу заман Ҝеҹә илә Ҝүндүз бәрабәрләшир. Ҝүнәш еклиптика үзрә һәрәкәт едәрәк екватору кәсәрәк шимал јарым күрәсиндән ҹәнуб јарым күрәсинә кечир вә һәмин андан Шимал јарым күрәсиндә пајыз фәсли башлајыр.

Гыш фәсли - Гыш ҝүнәш дурушу - 22 Декабр саат 01:48. Бу заман Јерин фырланма оху Ҝүнәш истигамәти илә ән бөјүк буҹаг әмәлә ҝәтирир вә ја Ҝүнәш һәмин ҝүн үфүгдән минимум һүндүрлүкдә (26⁰.2) олур. Һәмин ҝүн ән гыса ҝүндүз вә ән узун ҝеҹә олур. Ҝүндүзүн узунлуғу 9 саат 17 дәг. 22 сан, ҝеҹәнин узунлуғу исә 14 саат 42 дәг. 38 сан олаҹаг.
1274 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP