Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ијун 2022

Бу ики хисләт саһибләри Сират вә ҹәһәннәми ҝөрмәзләр

Аллаһын Рәсулу (с) бујурду:

Гијамәт ҝүнү Аллаһ-Тәала мәним үммәтимдән олан бир груп адама үстүнлүк верәр. Онлар гәбирдән ҹәннәтә доғру учараг дахил оларлар. Ҹәннәтдә ҝәзәрәк үрәкләри һансы немәтләрдән истәјирсә ондан фајдаланарлар.

Мәләкләр онлара дејәрләр: - Сорғу-суал едәни ҝөрдүнүз?

Дејәрләр: - Биз сорғу-суал едәни ҝөрмәдик.

Сорушарлар: - Сиратдан кечдиниз?

Дејәрләр: - Биз Сираты ҝөрмәдик.

Сорушарлар: - Ҹәһәннәми ҝөрдүнүз?

Дејәрләр: - Ҝөрмәдик.

Онда мәләкләр сорушарлар: - Сиз кимин үммәтиндәнсиз?

Дејәрләр: - Мәһәммәдин (с) үммәтиндән.

Сорушарлар: - Аллаһа хатир, дејин сиз дүнјада неҹә давранмысыныз?

Дејәрләр: - Бизим ики хүсусијјәтимизә ҝөрә, Аллаһ бизи мүкафатландырды.

Сорушарлар: - О ики хүсусијјәт һансылардыр?

Дејәрләр: - Тәк галан вахт Аллаһа итаәтсизлик етмәкдән утанардыг вә рузимиз аз оланда да разы галардыг.

Мәләкләр дејәрләр: - Бу мәгам һәгигәтән, сизә лајигдир.

Мәнбә: Биһарул-әнвар, ҹ. 103, сәһ. 25, һәдис 31
1811 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP