Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Јанвар 2022

Кадыровун ингушлара вердији вахт битди - Илк ачыглама

Бу ҝүн саат 17.30-да үч ҝүн кечди, һеч ким ган давасы елан етмәди, һеч ким аиләмин нүмајәндәләринә, Чеченистан мүфтисинә мүраҹиәт етмәди вә буна ҝөрә уҹа Аллаһа шүкүр едирәм.

Буну Чеченистан Президенти Рамзан Кадыров дејиб.

Кадыров ингушларын она гаршы иттиһам ирәли сүрмәмәсини чеченләрлә гардаш олдугларынын ҝөстәриҹиси кими дәјәрләндириб:

"Бу, бизим гардаш олдуғумузу ҝөстәрир. Мән бүтүн дүнјаја, хүсусән дә Русија вәтәндашларына билдирмәк истәјирәм ки, бизим, хүсусән дә шәхсән мәним, Рамзан Кадыровун Ингушетија илә бағлы һеч бир проблемимиз јохдур".

Гејд едәк ки, үч ҝүн өнҹә Чеченистан рәһбәри Рамзан Кадыров гоншу ингуш халгыны ачыг шәкилдә тәһдид етмиш вә она гаршы иттиһам ирәли сүрүлмәси үчүн вахт вермишди.
1341 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP