Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2021

Түркијәдә режим әлејһинә аксијалар кечирилир: Дәрһал сечкиләр кечирилсин

Әрдоғанын сәһв дахили вә хариҹи сијасәтләри халгы бездириб. Мүхалифәт башчылары ҹүмә ахшамы бир сәслә һөкумәти еркән сечкиләрә чағырыб вә ҹүмә ҝүнү минләрлә инсан һазыркы режимә етираз олараг күчәләрә ахышыб.

“Реутерс”-ин вердији хәбәрә ҝөрә, Түркијәнин мүхалифәт партијаларынын лидерләри лирәнин доллара нисбәтдә јени рекорда дүшмәсинә реаксија олараг ҹүмә ахшамы Түркијәдә тәҹили сечкиләрин кечирилмәсини истәјибләр.
Түркијәнин Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын лидери Камал Гылынҹдароғлу Твиттер сәһифәсиндә өлкә президентинә сәсләнәрәк јазыб: “Ердоғанан! Дәрһал сечкиләр (кечир).”

Түркијәнин диҝәр мүхалифәт партијасы олан “ИЈИ Партијасы”нын лидери Мерал Акшенәр дә Түркијә президентинә гәзәбләнәрәк, “Әрдоған бизим етибар вә пулумузу мәһв етди” дејиб.

Түркијәли сијасәтчи әлавә едиб: “Әҝәр бу гәсдән едилирсә, ачыг хәјанәтдир. Анҹаг баҹарыгсызлығын нәтиҹәсидирсә, нә етмәк лазым олдуғу мәлумдур: Өлкәдә дәрһал сечки кечирмәклә, бу рүсвајлығын гаршысыны алмаг лазымдыр.”
“Реутерс” гејд едиб ки, “доллар 11 лирә” вә “дәрһал сечки” ики һәштәги Твиттердә түркијәли истифадәчиләр тәрәфиндән тренд олуб.

Ҹүмә ҝүнү (дүнән) Түркијәнин Измир шәһәриндә минләрлә инсан гијмәт артымы, инфлјасија вә милли валјутанын девалвасијасына етираз олараг аксија кечириб. Аксија иштиракчылары режим башчыларыны баҹарыгсызлыг вә сәһв сијасәтдә иттиһам едибләр.
1741 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP