Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Нојабр 2021

Сионистләрә Иорданија кралындан бәд хәбәр - Фәләстин өлкәси

Иорданија кралы ЫЫ Абдуллаһ базар ертәси билдириб ки, о, һеч кимин өлкәнин милли гәрарына мүдахиләсинә иҹазә вермәјәҹәк.

Иорданија кралы Гүдсдәки Ислам вә Христиан зијарәтҝаһларынын һимајәсиндә олмасы илә фәхр етмәклә јанашы, бунун Иорданијанын өз принсипләринә вә тарихинә садиглији илә бағлы олдуғуну вурғулајыб.

Иорданијанын крал сарајындан верилән ачыгламада бу өлкәнин Фәләстин мәсәләсинә диҝәр тәрәфләрдән даһа чох дәстәк вердији билдирилиб.

Крал вурғулајыб: “Иорданија Фәләстин халгынын мүстәгил дөвләт гура билмәси үчүн јанында олаҹаг.”

Сонда ЫЫ Абдуллаһ билдириб ки, Иорданија Фәләстин халгына там һүгугларыны бәрпа етмәк үчүн дәстәк верәҹәк.
Бунунла бағлы Иорданија Хариҹи Ишләр Назирлији бу јахынларда билдириб ки, Иорданија сионист режиминин Мәсҹидүл-Әгсада вә Бејтүл-Мүгәддәсдә, Гүдс вә Шәрги Гүдс сакинләринә тәҹавүзүнүн дајандырылмасы үчүн даһа ҝениш сәвијјәдә өз тәлаш вә һәрәкәтләрини давам етдирәҹәк.
1377 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP