Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2021

МКИ рәһбәри: Чин биринҹидир, лакин Русија зәиф дејил!

Чин киберсаһәдә АБШ үчүн башлыҹа тәһлүкәдир, лакин Русијанын бу саһәдә имканларыны гијмәтләндирмәмәк олмаз.

Бу барәдә АБШ Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин рәһбәри Уилјам Бернс дејиб.

“Јени технолоҝијаларын бүтүн спектрләри үзрә имканлары нәзәр алсаг, дүшүнүрәм ки, бу, Чиндир. Лакин Русија һакимијјәтинин потенсиалыны да гијмәтләндирмәмәк олмаз. Онлар өлкәмиздә сијаси функсионаллыға тәсир етмәк үчүн киберсаһәдә аләтләр спектриндән ассиметрик вә ҝөзәл шәкилдә истифадә едир”, - дејә Бернс билдириб.

МКИ рәһбәри әлавә едиб ки, киберһүҹумлара ҝөрә дөвләтләр дејил, фәрди шәхсләр дә мәсулијјәт дашыја биләр.
1808 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP