Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Октјабр 2021

Түркијәли експерт: “Тарихи сәрһәдләрә гајыдаг” дејәндә иранлылары севиндирирсән - ВИДЕО

Түркијәли сијаси експерт Анкара башчыларынын “тарихи сәрһәдләрә гајыдаг” кими ачыгламасыны ҝүлүнҹ адландырыб вә бу сөзләрин иранлылары чох севиндирдијини билдириб.

Медиаја мүсаһибә верән експерт дејиб: “Дејирләр ки, өз тарихи сәрһәдләримизә гајыдаг вә саир... Әҝәр буну гаршы тәрәф (Иранын) ешитсә, дејәҹәк: чох јахшы, һагг сәнинләдир! Ҝәл сән дә, мән дә кечмиш сәрһәдләримизә дөнәк.”

О даһа сонра Түркијәнин тарихи сәрһәдләринә тохунараг дејиб: “Бизим тарихи сәрһәдләримиз һарадыр? Орта Асија! Онда биз Орта Асијаја гајытмалыјыг? Бу нә ҝүлүнҹ сөздүр, данышырыг?!”

Експерт тарихи сәнәдләрә ҝөрә, һазыркы бир сыра өлкә вә бөлҝәләрин Ирана аид олмасына да вурғулајараг дејиб: “Онда дејәҹәкләр ки, тарихи сәнәдләрә әсасән, Гарабағ, Бакы, Түркмәнистан, Газахыстан, һабелә шаһын сатмыш олдуғу филан торпаглар да бизимдир вә дөнәк кечмиш сәрһәдләримизә. Әҝәр белә десә, онда сәнин һансы ҹавабын вардыр? Онлар дејәҹәк ки, сиз Анадолуда јох идиниз, һарадан ҝәлмисиниз? Гајыдын Орта Асијаја.”


1776 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP