Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2021

Әрәбистан Јәмән мүһарибәсиндә васитәчилик үчүн Ирандан көмәк истәди

Ираг хәбәр мәнбәләринин билдирдијинә ҝөрә, Әрәбистан Јәмән ордусуну Мәарибдә дајандырмаг үчүн Иранын васитәчилик етмәсини истәјиб.
Əрәбистан-Иран ҝөрүшләринин нәтиҹәси һагда мәлуматлы Ираг мәнбәләри бу һагда дејибләр: “Әрәбистанлы һејәт иранлы һәмкарларындан истәјибләр ки, Мәариб әјаләтиндә Әнсаруллаһы дајандырмаг үчүн васитәчилик етсин. Иранлы һејәт дә бу истәјин Иран ХИН-нә чатдыраҹағыны вә бу өлкәнин дипломатик башчылары илә данышыглар апараҹағыны сөз вериб.”
Гејд едәк ки, артыг Јәмән ордусу Мәариб әјаләтини әрәб коалисијасы ишғалчыларындан ҝери алмаг астанасындадыр. Орду гүввәләри Мәарибин әтраф бөлҝәләрини азад едәрәк Мәариб шәһәринин өзүнү мүһасирәјә алыб. Сәна һөкумәти билдириб ки, Мәарибин ишғалдан азад едилмәси диҝәр әјаләтләрин даһа асан азад едилмәсинә јол ачаҹаг.
“Әл-Мәсирә” телеканалынын вердији хәбәрә ҝөрә, Јәмән Силаһлы Гүввәләринин мәтбуат катиби Јәһја Сәрии бу ҝүнкү (базар) ачыгламасында билдириб ки, сон ҝүнләрдә орду гүввәләри Мәариб вә Шәвбәдә ирәлиләјәрәк Әсилан, Бејҹан, Ејн, Әбдијјә, Һәриб шәһәрләрини азад едиб, Ҹәбвә вә Ҹәбәл-Мурад шәһәрләринин бәзи бөлҝәләрини дүшмәндән ҝери алыб.
Ј. Сәри сон ҝүнләрдә кечирилән Рәбиун-Нәср әмәлијјатында үмумиликдә 3200 кв.км әразинин дүшмән ишғалындан азад едилдијини вурғулајыб.
1829 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP