Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2021

Түрк ҝенерал: Бу проблем мүһарибәсиз һәлл олунмајаҹаг!

Түркијә вә Јунаныстан арасында бөһран мүһарибә олмадан һәлл едилә билмәз.

Бу сөзләри Түркијә Баш Гәрарҝаһы Кәшфијјат хидмәтинин кечмиш рәһбәри, ҝенерал Исмајыл Һаггы Пекин дејиб.

“Мүһарибә олмадан гаршылыглы проблемләр һәлл едилмәјәҹәк. Лакин мүһарибә олса да, бир тәрәфин диҝәр тәрәфи там мәғлубијјәтә уғратмасы мүмкүн дејил. Чүнки диҝәр тәрәфин архасында Гәрб дајаныр. Онлар Түркијәнин Јунаныстаны әзмәсинә имкан вермәзләр”, - дејә експерт билдириб.

И.Һаггы Пекин ону да әлавә едиб ки, Афина Авропа Бирлијинин дәстәји илә истәкләрини Түркијәјә гәбул етдирмәјә чалышыр.
2066 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP