Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2021

АБШ-дан фәргли олараг, биз бу гәрәзләрдән азадыг - Лавров

Русија АБШ-дан фәргли олараг, хариҹи тәрәфдашлары илә үнсијјәт гураркән идеоложи гәрәзләрдән вә табулардан азаддыр.

Буну Русија хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров дејиб.

Лавров Русијанын һәмишә бејнәлхалг һүгугу, БМТ-нин дүнја аренасында мәркәзи ролуну мүдафиә едәҹәјини вурғулајыб:

"Русијанын иштиракы илә чохтәрәфли бирликләр нәинки реҝионал ҝүндәмин формалашмасында, һәм дә глобал инкишаф мејилләринин мүәјјәнләшдирилмәсиндә рол ојнајыр".
1994 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP