Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2021

Франсалы һәким коронавирусдан горунмағын сиррини ачды

Мәшһур диетолог, ән чох сатылан китабларын мүәллифи Пјер Дүккан классик үсулларла коронавирусдан горунмағын јолларындан данышыб.

О, һәр ҝүн Ҹ витамини гәбул етдијини етираф едиб.

"Витаминин ади дозасы бир грамдыр. Вирус интенсив дөвран етдикдә вә ја инсанларын сағламлығына шүбһә етдикдә ону ики грама гәдәр артырырам".

Франсыз диетолог боғазында ағры вә ја сојугдәјмәнин симптомуну мүшаһидә едәрсә, үч грам Ҹ витамини гәбул едир.

Бундан башга, Дүккан сојуг һавада бурундан нәфәс алыр ки, бу да инфексијаны башланғыҹда дајандырмаға имкан верир. Онун сөзләринә ҝөрә, өзү үчүн фајдалы һесаб етдији мәһсуллары јејир: зүлаллар, јүксәк јағ тәркибли балыг, тохум вә ја тәрәвәзләр. Һәким карбоһидрат гәбулуну мәһдудлашдырыб вә сәнаје бахымындан ишләнмиш олан һәр шејдән имтина едиб. Бундан әлавә, 20 илдән чохдур ки, һәр ҝүн 25 дәгигә гачыр.
3372 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP