Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијул 2021

Чинин дүнјаны хилас едәҹәк лајиһәсини тәгдим етди

Чин Јер күрәсини астероидләрдән горумаг үчүн һазырладығы планы иҹтимаијјәтә тәгдим едиб.

Бу барәдә Чин Милли Космик Елм Мәркәзинин тәдгигатчылары мәлумат јајыб.

Мәлумата ҝөрә, “Бенну” астероидинин 2175-2199-ҹи илләр арасында планетимизлә тоггушма еһтималы 1/2700 олараг һесабланыр. Чин 900 тонлуг ракетлә “Бенну”нун јолуну дәјишдирә биләҹәјини ачыглајыб.

“Дејли Мејл” гәзетинә ҝөрә, чинли алимләрин моделләринин ејни вахтда 23 ракет зәрбәсинин гаршысыны ала биләҹәји еһтимал едилир.

Алимләр һәмин ракет зәрбәләринин “Бенну”ну трајекторијасындан 5.592 мил (тәхминән 9000 километр) узаглашдыра биләҹәјини иддиа едир.
1393 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP