Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2021

Биз бунунла гәләбәјә наил олдуг - Путин

Һәр кәс елм адамларындан дүнјаны коронавирус пандемијасындан хилас етмәји ҝөзләдији бир заманда Русијанын елм адамлары бу мәсәләдә нә гәдәр тәҹрүбәли олдугларыны ачыг-ашкар ҝөстәрдиләр.

Буну Русија Президенти Владимир Путин дејиб.

О, сөзүҝедән арашдырманын диҝәр тәһлүкәли вирал хәстәликләр үчүн пејвәндләрин һазырланмасына зәмин јаратдығыны вурғулајыб:

"Тәдгигатчыларымыз чох гыса мүддәтдә етибарлы вә тәсирли коронавирус әлејһинә "Срутник В" пејвәнди һазырлајараг бөјүк бир мүвәффәгијјәтә, һәтта гәләбәјә наил олдулар", - дејә Путин билдириб.
1402 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP