Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2021

Ватсапда јени функсија: бир зәнҝ һәр шеји һәлл едәҹәк

Андроид гурғуларынын саһибләри Ватсап һесабларына "флеш-зәнҝ" васитәсилә дахил ола биләҹәкләр.

Бу барәдә "Wебетаинфо" мәлумат јајыб.

Һазырда месенҹердә һесаба дахил олмаг үчүн СМС-паролдан истифадә олунур - смартфона бирдәфәлик шифрә ҝәлир.

Јени функсија ишә дүшәндән сонра телефона зәнҝ ҝәләҹәк, амма она ҹаваб вермәк лазым олмајаҹаг - тәтбиг буну мүстәгил шәкилдә өзү едәҹәк. Бунун үчүн о, зәнҝләрин тарихчәсинә әлчатаналығын тәмин олунмасыны истәјәҹәк.

Јенилик иОС-да әлчатан олмајаҹаг, чүнки бу әмәлијјат системиндә тәтбигләр зәнҝләрин тарихчәсинә мүдахилә едә билмирләр.
1468 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP