Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Мај 2021

Халид Мәшәл: Ирандан мәмнунуг

ҺӘМАС-ын Фәләстиндән хариҹдә сијаси офисинин хариҹи рәһбәри Халид Мәшәл “Русија әл-Јәвм” Хәбәр Аҝентлијинә Фәләстиндә баш верән һадисәләр барәдә ҝениш мүсаһибә вериб.

Халид Мәшәл мүсаһибәсинин бир һиссәсиндә ҺӘМАС-ын Иран Ислам Республикасы илә мүнасибәтләринә тохунуб вә икитәрәфли мүнасибәтләрин чох јүксәк сәвијјәдә олдуғуну вурғулајараг дејиб: “Иран фәләстинлиләрин һүгугларынын јанында дајанмышдыр вә ҺӘМАС бу мөвгејинә ҝөрә Ирана тәшәккүрүнү билдирир.”

Офис рәһбәри атәшкәслә бағлы суалы белә ҹавабландырыб: “Тәҹавүзү башлајан кәс ону дајандырмалыдыр. Сионист режими Мәсҹидүл-Әгсадан чыхмалы, сионистләри дә орадан чыхартмалы, Гәззәјә һүҹумлары дајандырмалы, һабелә Шејх Ҹәрраһ мәһәлләсинин сакинләринин чыхарылмасындан әл чәкмәлидир.”

Х. Мәшәл мүгавимәтин силаһлары барәдә дә суалы ҹавабландырыб, бу силаһ вә ракетләрин гырагдан ҝәлмәдијини, Гәззә дахилиндә истеһсал олундуғуну билдириб.
1266 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP