Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Мај 2021

Даһа бир һәрбчимизин нәши тапылды

Азәрбајҹан Ордусунун 44 ҝүнлүк Вәтән мүһарибәсиндә иткин дүшмүш һәрбчисинин мејити тапылыб.

7 ајлыг ахтарышлардан сонра бу ҝүн капитан Әбүлфәз Һүсејнверди оғлу Рәһмәтовун нәши тапылыб.

Лерик рајонунун Анбу кәндиндә анадан олан капитан Әбүлфәз Һүсејнверди оғлу Рәһмәтов икинҹи Гарабағ мүһарибәси заманы Ҹәбрајыл вә Губадлынын азад олунмасы уғрунда дөјүшләрдә гәһрәманлыг нүмајиш етдириб. Өтән ил октјабрын 15-дән сонра Ә.Рәһмәтовла әлагә сахламаг мүмкүн олмајыб. Узун ахтарышлардан сонра бу ҝүн онун шәһид олдуғу мүәјјән едилиб.

Гејд едәк ки, Ә.Рәһмәтов һәмчинин Апрел дөјүшләриндә, өтән илин Товуз дөјүшләриндә бир сыра гәһрәманлыглар нүмајиш етдириб.

Аллаһ рәһмәт еләсин.
678 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP