Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Март 2021

Јәмән ордусу Мәарибдә ирәлиләјир

“Әл-Мәјадин” телеканалы Јәмән ордусунун Мәариб ҹәбһәсиндә ирәлиләдијини хәбәр вериб.
Телаканал Јәмән ордусунун Мәариб әјаләтинин бир сыра ҹәбһәләриндә ирәлиләдијини, тәҹавүзкар Әрәбистан коалисијасына аид гүввәләрдән бир нечәсини әсир ҝөтүрдүјүнү билдириб.
Һәрби мәнбәнин “Әл-Мәјадин”-ә ачыгламасына ҝөрә, Јәмән гүввәләри бу өлкә торпагларынын там азад олмасына гәдәр дөјүшләри давам етдирәҹәкләр. Мәнбә һәмчинин Мәарибдә ҹинајәткар Әрәбистанын вәдләринә алданмыш силаһлылара чағырыш едәрәк онлары үмуми әфвдән фајдаланмаға вә вәтәнин ағушуна гајытмаға дәвәт едиб.
Јәмән ордусунун сон ҝүнләрдәки ирәлиләјишләри тәҹавүзкар Әрәбистан коалисијасынын бәрк нараһатлығына сәбәб олуб.
1469 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP