Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Март 2021

Јәмәнли ҝүнаһсызларын аһы Әрәбистаны тутду, сәһвән өз гүввәләрини бомбалады

6 илдир ки, Јәмәндә јашајыш биналарыны, базарлары, гачгын дүшәрҝәләрини, үмуми мәканлары, мәктәбләри, сәрнишин автобусларыны, тој вә јас мәрасимләрини бомбалајараг ҝүнаһсыз инсанлары гәтлиам едән ҹинајәткар Әрәбистан бир нечә ҝүн әввәл Мәарибдә өз һәрби гүввәләрини бомбалајыб.
Һәрби мәнбәнин Кәсарә бөлҝәсиндән вердији хәбәрә ҝөрә, Әрәбистан гырыҹылары сәһвән өз коалисија гүввәләрини бомбалајыб. Бу һадисәдә 19 һәрбчи мәһв олуб, онларла силаһлы јараланыб.
“Әл-Јәмәни” информасија мәркәзинин вердији хәбәрә ҝөрә, тәҹавүзкар коалисија гүввәләринә аид һәрби мәнбә өз ачыгламасында билдириб ки, Әрәбистан бу һадисәни ҝизләтмәјә чалышыр вә өз табелијиндә олан һәрбчиләрә бу һадисәнин Әнсаруллаһ дронлары тәрәфиндән едилән һүҹум нәтиҹәсиндә баш вердијини дејир.
Бу сәһв, Әрәбистан гырыҹыларынын илк сәһви дејил, белә ки, бундан әввәл дә белә һадисәләр баш вердији үчүн коалисија командирләри өз нараһатлыгларыны билдирибләр.
1882 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP