Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Феврал 2021

Фаиг Өзтүрк: Әрдоған Суријада террорчу груплара һәрби јардым едир

Түркијә Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын сәдр мүавини бир даһа Әрдоғанын Суријадакы террорчу груплара силаһ-сурсат вердијини дејиб.
“САНА” Информасија Аҝентлијинин вердији хәбәрә ҝөрә, Ҹүмһуријјәт Халг Партијасынын сәдр мүавини вә мәтбуат катиби базар ҝүнү бу өлкә президенти Әрдоғанын террорчу груплара јардым етдијини ифша едиб. О билдириб ки, Әрдоған өз кәшфијјат гүввәләринә Суријада террорчу групларына силаһ вә һәрби аваданлыг өтүрмәји тапшырыб вә бу мәлуматы ифша едәнләри һәбсә алыр.
Сәдр мүавини әлавә едиб: “Әрдоған тәлаш етмишдир ки, онун Суријадакы террорчулара сулаһ-сурсат өтүрмәсини ифша етмиш Әнис Бәрбәроғлунун парламент тохунулмазлығыны ләғв етсин.”
Öтән ај Анкара Али Ҹинајәт Мәһкәмәси тәрәфиндән ачыгланан сәнәдләр сүбут едир ки, Әрдоған Сурија вә Ирагда террор тәшкилатларыны силаһла тәмин етмәси вә онларла әлагәсини мәһв етмәјә сәј ҝөстәрмишдир.
Түркијәнин кечмиш хариҹи ишләр назири Јашар Јакыш да бир мүддәт әввәл деди ки, Түркијә президенти террорчулара, хүсусилә дә Суријадакы террорчу груплара дәстәк вердији үчүн бу өлкә әзаб-әзијјәтдәдир.
868 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP