Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Јанвар 2021

Түрк ҝәмиси гачырылды: азәрбајҹанлы өлдүрүлдү

Гвинеја көрфәзиндә Түркијәјә мәхсус ҝәминин дәниз гулдурлары тәрәфиндән гачырылдығы иддиа едилиб.

Бу барәдә “Һабер 7” мәлумат јајыб.

Мәлумата ҝөрә, гачырылан ҝәмидә 19 екипаж үзвү олуб.

Һадисә илә бағлы Түркијә рәсмиләринин данышыглара башладығы билдирилир.

***

“Боден” түрк ширкәтинә мәхсус "М/В Мозарт" адлы ҝәми ниҝеријалы дәниз гулдурлары тәрәфиндән гачырылыб.

Ҝәми Ниҝеријанын Лагос шәһәриндән ҸАР-ын Кејптаун шәһәринә ҝетмәк үчүн јола дүшүб. Дәниз гулдурларынын һүҹуму нәтиҹәсиндә 15 нәфәр ҝиров ҝөтүрүлүб, 3 нәфәр исә ҝәмини идарә етмәк үчүн сахланылыб.

Ҝәминин 4-ҹү капитаны Фуркан Јарән гулдурларын она вердији радар истигамәтиндә һәрәкәт етдијини билдириб.

О гејд едиб ки, ҝәминин 2-ҹи мүһәндиси Фәрман Исмајылов өлдүрүлүб.

***

"М/В Мозарт" ҝәмисиндә олан 19 екипаж үзвүнүн адлары ачыгланыб:

Капитан - Мустафа Гаја

2-ҹи капитан – Мәлиһ Чәтин

3-ҹү каптан - Доғанҹан Ҹәнҝил

4-ҹү каптан - Фуркан Јарән

Баш мүһәндис - Сүһа Татлыҝүл

2-ҹи мүһәндис – Фәрман Исмајылов

3-ҹү мүһәндис - Јасин Алпәр Шәкәр

Електротекник забит - Ҝөкһан Буран

Рәис - Ведат Аксан

Дәнизчи - Ерди Әрман

Дәнизчи – Хәлил Ҝүлчүр

Дәнизчи - Үнсал Дилсиз

Дәнизчи - Адил Алкан

Дәнизчи - Илјас Баш

Фитер – Мәсуд Марал

Екипаж үзвү - Баһадур Јашылалан

Екипаж үзвү - Ҝөкһан Лалә

Ашпаз - Мустафа Бенклиоғлу

Тәҹрүбәчи – Һәмзә Орхан
585 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP