Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Јанвар 2021

АБШ-да игтисади бөһран дәринләшир - Бајден

АБШ-да коронавирус пандемијасынын јаратдығы игтисади бөһран ҝетдикҹә дәринләшир, онунла мүбаризә үчүн гәти вә тәҹили тәдбирләрә еһтијаҹ вар.

Буну АБШ президенти Ҹозеф Бајден билдириб.

"Бөһран јалныз дәринләшир. Вәзијјәт јахшылашмыр, [бөһран] анҹаг дәринләшир. Дүнән даһа 900.000 америкалынын ишсизлик мүавинәти үчүн мүраҹиәт етдијини өјрәндик", - президент дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, дөвләт бу шәртләрдә вәтәндашлара јалныз "мәнәви борҹ"а ҝөрә дејил, һәм дә "тәҹили игтисади зәрурәт" олдуғу үчүн көмәк етмәлидир. "Биз һәрәкәт етмәлијик, инди һәрәкәт етмәлијик" - американ лидери вурғулајыб. "Биз ҹәсарәт вә гәтијјәтлә давранмалыјыг", - Бајден әлавә едиб.
624 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP