Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Јанвар 2021

Африн сакинләри јүрүш кечирәрәк Түркијә ордусунун Суријадан чыхмасыны тәләб едиб

Суријанын Африн шәһәринин сакинләри Һәләбдә јүрүш кечирәрәк Түркијәнин бу шәһәри ишғал етмәсинә етиразларыны билдириб вә ишғалчы ордунун бу өлкәдән чыхмасыны тәләб едиб.

Суријанын “Еламул-һәрби әл-мәркәзи” информасија мәркәзинин вердији хәбәрә ҝөрә, бу ҝүн етираз аксијасы кечирән Африн сакинләри Түркијә ордусу вә она бағлы террор групларынын бу шәһәри ишғал етмәси үзүндән өз евләринә гајыда билмәдикләрини билдирибләр вә ишғалчы ордуну дәрһал Суријаны тәрк етмәсини истәјибләр.
Сурија инсан һаглары тәшкилатларындан бири билдириб ки, Түркијә вә она бағлы силаһлы групларын Африни ишғал етмәсиндән 3 ил өтүр вә бу мүддәт әрзиндә 600 нәфәр динҹ сакин өлдүрүлүб.

Тәшкилат өз һесабатында вурғулајыб: “Өтән 1 илдә Африндә 987 нәфәр адам оғурланмасы баш веиб вә онлардан 92 нәфәри гадын олмушдур. Бундан әлавә, бу шәһәрдә 50 гәдим абидә дағыдылб вә диҝәр тарихи абидәләр оғурланыб.”
Һабелә һесабатда дејилир: “Бу илләр әрзиндә 604 нәфәрдән чох динҹ сакин гәтлә јетирилиб, онлардан 498 нәфәри Түркијә вә она бағлы силаһлы групларын һүҹуму нәтиҹәсиндә өлдүрүлүб. Һәмчинин 696 нәфәр јараланыб вә онлардан 303 нәфәри ушаг олуб. Јаранмыш гаршыдурмалара ҝөрә 300 мин инсан өз евини тәкр едәрәк көчкүн дүшүб.”
641 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP