Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Јанвар 2021

Финландија гәзети јазыр: Сүлејмани вә Мүһәндисин террор едилмәси, Американын ИШИД-ә һәдијјәси иди

Ираг арашдырма мәркәзинин мәлуматына әсасән, Финландија гәзети "Һелсинки тајмс" Шәһид Сүлејмани вә Шәһид Мүһәндисин шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә һесабатында јазыб: Иранын Гүдс гүввәләринин команданы вә Ирагын Һәшд әш-шәби тәшкилатынын рәис мүавининин террор едилмәси, Америка Бирләшмиш Штатларынын террорчу груплашма олан ИШИД-ә һәдијјәси иди.

Бу һесабатда дејилир: Бүтүн иранлылар вә бүтүн дүнјада терроризмдән әзијјәт чәкән инсанлар үчүн, Ҝенерал Сүлејманинин ады терроризм әлејһинә мисилсиз шүҹаәт вә ҹанфәшанлыг нишанәси иди.
638 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP