Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Декабр 2020

Иранлы командан Араз саһилиндә...

Декабрын 26-да Иранын Гуру Гошунларынын команданы Мәһәммәд Пакпур Араз чајынын саһилиндә олуб.

О, бөлҝәдә јерләшән һәрби бөлмәләр вә Гарабағ мүһарибәсиндән сонра Азәрбајҹан вә Ермәнистанла ортаг сәрһәдләрин вәзијјәти илә марагланыб.

Сәфәр заманы СЕПАҺ-ын гуру гошунлары команданынын мүавинләриндән әлавә, Шәрги Азәрбајҹанын “Ашура” корпусу командири, “Имам Заман” бригадасынын командири вә бөләдә јерләшдирилән бөлмәләрин командирләри иштирак едибләр.

Гејд едәк ки, Иранын шәрги Азәрбајҹан әјаләти, Азәрбајҹан Республикасы илә 200 км, Ермәнистанла 35 км сәрһәддә маликдир.
752 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP