Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2020

Үмумдүнја Әһли-Бејт Ассамблејасы Ермәнистанын Ҝәнҹә шәһәринә һүҹуму илә бағлы бәјанат јајыб

Тәҹавүзкар Ермәнистан гүввәләринин Ҝәнҹә шәһәринә ракет һүҹуму вә Азәрбајҹан вәтәндашларындан бир нечәсинин шәһид олмасы вә јараланмасынын ардынҹа Үмумдүнја Әһли-Бејт Ассамблејасы бәјанат јајараг бу һүҹуму писләјиб. Бәјанатда вурғуланыр: “Ҝәнҹә, Имамзадә Ибраһим ибн Багирин (ә) шәһәридир.”

Бәјанатда дејилир: “Имамзадә Ибраһим ибн Багирин (ә) мүбарәк һәрәми јерләшдији үчүн Имамзадә шәһәри ады илә зинәтләнмиш Ҝәнҹә шәһәринә Ермәнистанын һава һүҹуму вә бу шәһәрин мүлки шәхсләри олан бир нечә шиәнин шәһид олмасы вә јараланмасы хәбәри бизи кәдәрләндирди.

Үмумдүнја Әһли-Бејт Ассамблејасы дүнјанын һәр јериндә јашајан шиәләрин һүгугларынын горунмасы зати миссијасына ујғун олараг ики өлкә арасында атәшкәс вәзијјәтиндә баш вермиш бу һадисәни вә мүлки әһалијә гаршы едилән бу һүҹуму писләјир, бу һадисәдә һәјатларыны итирәнләрә Аллаһдан мәғфирәт диләјир вә онларын јахынларына сәбр вә дөзүм диләјир.”
484 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP